Mine arbeidsplasser opp gjenom årene

Denne siden inneholde skip jeg har seilt med

To have a look at each vessel press the logo

Båter-Skip-Skuter-Fartøy

Skip/Rederi er i tilfeldig rekkefølge

Ship-Vessel-Boat-Craft

This page will contain my ship employment during the years. Owner and ship in random order

 

REDERIENE JEG HAR JOBBET FOR

 

                P/R Drågen

              Solstad Offshore A/S

              Eidesvik Offshore a/s

              ExpeditionShipping Company Limited

              Skips a/s Alexandra og Skips a/s Frigo  

              Gard Shipping

             Fylkesbaatane i Sogn & Fjordane

              Barber Marine Consultancy

              Barber Ship Management

     Ellen Forlands Rederi

            Green Reefers         

          Shipman A/S

          Ingvar Falkeide

          Rolf Sævarøy

     Bjørnsundruta a/s

     Alfred og Leif Raknes

            SKN  Sjøforsvars Kommando Nord Norge

 

 

SEISMIKK SELSKAPENE JEG HAR JOBBET FOR

VERITAS DGC  PGS-EXPLORATION  TGS-NOPEC  AGS  CGG  CGG Veritas

This site is

and photos are to be added

HOME