Hjelp meg med gamle bilder fra Bergset/Drågen

Du kan sende de pr mail til: pidragen@online.no

Oversikts bilde Bergset 1964

Gamel Skolen / Bergset Grendahus

Gamel Skolen, Bergset Grendahus rives på 80 tallet

Bergset Skole ca 1965-66

Lærer Per Inge Inderhaug

Første rekke Wenche Viken - Anne Kristengård - Solveig Thomassen - Evy Sunde - Kamilla Drågen og Eli Sunde

Andre rekke Leif Sunde - Reidun Bjøringsøy - Eva Sunde - Kjerstin Drågen - Per Inge Drågen og Roald Sundet

Konfirmantene Bud Kirke 1969

17 Mai på Bergset

17 Mai på Bergset

17 Mai på Bergset

17 Mai på Bergset

17 Mai på Bergset

Riving av butikken og hoved hus på Bergset Gården

Riving av butikken og hoved hus på Bergset Gården

Vinteren 1994 Her passerer OL ilden Bergset på vei til Lillehammer OL 94

Vinteren 1994 Her passerer OL ilden Bergset på vei til Lillehammer OL 94

Vinteren 1994 Her passerer OL ilden Bergset på vei til Lillehammer OL 94

6432 ERSHOLMEN

Her fra noen hektiske maidager 1988

med blokkade og demonstrasjon  mot nedlegging av postkontoret vårt

Gammel huset på Gildren Frekøy

 

HOME